Handhaving van de openbare orde

De functie handhaving van de openbare orde is één van de essentiële taken van een lokale politiedienst. De openbare orde omvat openbare rust, veiligheid en gezondheid.

Binnen onze politiezone vinden er jaarlijks heel wat evenementen plaats, we denken hierbij bijvoorbeeld maar aan de Ronde van Vlaanderen, de Adriaan Brouwerbierfeesten, Nokere Koerse, de Werktuigendagen, vele wielerwedstrijden en ga zo maar voort. Deze klein- en grootschalige evenementen hebben een impact op de openbare orde en vereisen een extra inzet van de politiediensten. Daarnaast dient ook bij fuiven uiteraard een oogje in het zeil gehouden te worden. Bij kleinschalige evenementen zullen doorgaans de wijkinspecteurs instaan voor de handhaving van de openbare orde. Bij grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, zal echter de maximale capaciteit van het korps aangesproken worden, eventueel uitgebreid met versterkingen vanuit andere politiezones of federale diensten.

Zoals andere korpsen of federale diensten indien nodig versterking leveren aan onze politiezone, kan er van hen uit ook een vraag komen aan ons om enkele personeelsleden in versterking te sturen. Zo leveren wij jaarlijks personeelsleden voor de ordediensten van onder andere voetbalwedstrijden, EU-top in Brussel, Rock Werchter, ...