Lokaal informatiekruispunt

Het Lokaal Informatie Kruispunt beheert de operationele informatie van de drie domeinen: gerechtelijk - verkeer - bestuurlijk.

Een Lokaal Informatie Kruispunt heeft binnen een lokale politiezone verschillende opdrachten:

  • het staat in voor de kwaliteitscontrole in ISLP en het overmaken van de processen-verbaal (= eindproduct van de politie) naar het Parket
  • het is het aanspreekpunt van de politiezone voor het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (= AIK) van de Federale Politie;
  • het staat in voor de uitwisseling van de operationele informatie naar de verschillende partners (Federale Politie - Parket - andere Lokale Politiezones - ...);
  • het  is het contactpunt van de politiezone met de diensten van het Parket Oost-Vlaanderen Afdelingen Oudenaarde - Gent en Dendermonde;
  • het LIK staat in voor de uitbouw van het ISLP platform.