Politionele slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening is een essentiële taak van de politiediensten.

De politie moet instaan voor de eerste opvang van slachtoffers en hen goede en correcte basisinformatie verstrekken. Indien nodig verwijst men de slachtoffers en/of nabestaande door naar gespecialiseerde hulpverlening. De eerste opvang gebeurt meestal door de interventiepolitie.

Onze zone beschikt ook over een Dienst Maatschappelijke Politiezorg.

Je kan bij hen terecht voor:

  • psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en schokkende gebeurtenissen.

  • crisisopvang, informatie en doorverwijzing naar de gepaste hulpverleningsdiensten;

  • informatie, advies en oriëntering bij familiale of relationele problemen, bij feitelijke scheiding of relatiebreuk, bij intrafamiliaal geweld;

  • advies en oriëntering bij verontrustende opvoedingssituaties;

  • opvolging van sociale problemen die bij de politie worden aangemeld.

Om slachtoffers/burgers op een correcte manier te kunnen doorverwijzen, onderhoudt de dienst maatschappelijke politiezorg nauwe contacten met externe partners zoals Slachtofferhulp (Centrum voor Algemeen Welzijn), Slachtofferonthaal (Justitiehuis) en andere hulpverleningsinstanties.