Ik ben verwikkeld in een burenruzie. Hoe kan ik dit oplossen?

Onze politiezone heeft (sinds 2007) een convenant PROHENA (= PROject HErstelbemiddeling op NAbijheidsniveau) afgesloten met de vrederechter, de procureur des Konings en de VZW Suggnomè. Het convenant beoogt het oplossen van geschillen tussen meerderjarige personen die enige band met mekaar hebben: binnen het gezin, de buurt, het werk, de kenniskring, ...

Wij engageren ons om voor die geschillen een grotere inspanning te leveren om de partijen

te proberen verzoenen. Als onze (politionele) bemiddeling evenwel niet lukt, dan kan beroep worden gedaan op de verzoeningsfunctie van de vrederechter.

Wie meer info wil over deze procedure kan steeds terecht bij zijn/haar wijkinspecteur of bij het vredegerecht Oudenaarde (Beverestraat 7B, Oudenaarde - 055/33.55.00).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Vlaamse Ardennen via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.