Kinderzitje verplicht in de auto?

De verplichting tot het dragen van de veiligheidsgordel (art. 35 van de wegcode) is vermoedelijk de verkeersmaatregel die reeds de meeste mensenlevens gespaard heeft. Het risico op en de ernst van verwondingen is vele malen lager bij wie de gordel draagt. Zonder gordel bestaat reeds vanaf 20 km/u een risico op overlijden.

Volwassenen hebben een grote verantwoordelijkheid wanneer zij in hun auto kinderen aan boord hebben.

De bepalingen in de wegcode lijken op het eerste zicht ingewikkeld. Hoe zit het nu precies? Wanneer moet er een aangepast zitje zijn?

Kinderen kleiner dan 1,35 m

  • Zij dienen steeds in een aangepast kinderzitje vervoerd te worden.

  • Zij mogen op elke leeftijd ook voorin vervoerd te worden als ze volgens de voorschriften vastgeklikt zijn.

  • De airbag dient uitgeschakeld te worden indien een speciaal zitje tegen de rijrichting in gemonteerd wordt.

Kinderen groter dan 1,35 m

Gebruik van een kinderzitje is niet meer verplicht, enkel de veiligheidsgordel is voldoende.

Mogen kinderen voorin vervoerd worden?

Hierover bestaan veel misverstanden. Zij mogen op elke leeftijd voorin vervoerd te worden als ze volgens de voorschriften vastgeklikt zijn. De airbag dient uitgeschakeld te worden als ze tegen de rijrichting in vervoerd worden (bv. maxi cosi).

Hoeveel kinderen mag men vervoeren?

In principe is de regel dezelfde als deze voor volwassen passagiers: zoveel als er passagiersplaatsen en gordels zijn in het voertuig.

Geen plaats genoeg om een 3e zitje te installeren op de achterbank?

Een 3e kind (≥ 3 jaar en < 1,35 m) mag achterin zonder zitje, indien het de veiligheidsgordel draagt.

Speciale gevallen

  • Voertuigen niet uitgerust met veiligheidsgordels

Kinderen van 3 jaar en ouder die kleiner zijn dan 1,35 m moeten achterin meereizen. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet meerijden.

  • Taxi's

In een taxi is een kinderzitje niet verplicht. Ook hier geldt dat kinderen kleiner dan 1,35 m verplicht achterin moeten als er geen aangepast beveiligingssysteem voorzien is. Zij moeten dan wel de gordel dragen.

  • Ongeboren kinderen

Zwangere vrouwen zijn niet vrijgesteld van de gordelplicht (tenzij een bijzondere vrijstelling kunnen voorleggen). Een heupgordel onder de buik is de beste optie.

Hoe zit het met de normen?

Art. 35.1.3 van de wegcode bepaalt dat:

"De veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem worden gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden."

De kinderzitjes dienen dan ook volgens de voorschriften van de fabrikant gebruikt en gemonteerd te worden. Zij moeten voorzien zijn van een goedkeuringsmerk conform de Europese normen R44/03, R44/04 of R129. Bij aanschaf van vooral goedkope en tweedehandse kinderzitjes is het aangeraden om even na te zien of het aan de normen voldoet.

Nog vragen?

Op de website https://www.kinderenindeauto.be/ vind je meer info omtrent dit onderwerp.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Vlaamse Ardennen via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.