Gebruik van bodycam

Vanaf heden kunnen onze politiemensen met een bodycam rondlopen. Deze bodycam dient niet alleen ter bescherming van de politiemensen maar ook voor de correctheid van de feiten. Een aantal vragen over de reglementering en praktische werkwijze zetten wij even op een rij: 

bodycam

Hoe weet ik of er wordt gefilmd?

Voordat de politie-inspecteur begint te filmen zal deze dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke. Ook zal aan de bodycam zelf te zien zijn of deze aan het filmen is:

  • Brandt er een rood lampje, dan is deze aan het opnemen;
  • Is dit lampje groen, dan staat deze enkel stand-by en worden er geen opnames gemaakt.

Mag de politie nu zomaar overal filmen? 

Het 'overal' moeten we onderscheiden in 3 soorten categorieën: 

  1. In niet-besloten plaatsen (dit is de openbare weg en het openbaar domein) en plaatsen die de politiezone zelf beheert (dit zijn de drie politieposten) 
  2. In het voor publiek toegankelijke besloten plaatsen. Dit zijn gebouwen, bedrijven, … gebieden die zijn omheind en waar het publiek kan komen (denk hierbij aan een bakkerij, beenhouwerij, …) 
  3. Een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats waarvan de politie niet de beheerder is. Dit zijn voornamelijk privé-woningen.  

In het geval van de openbare weg heeft de politie toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming werd gegeven door alle 4 de gemeenten op de gemeenteraden. De overige twee categorieën worden geregeld door de Wet op het Politieambt en stellen dat deze mogen filmen gedurende de duur van de interventie. Voordat de politie-inspecteur begint te filmen zal deze dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke. 

Wat als ik niet wil dat de politie mij of mijn woning filmt? 

De politie mag alleen filmen gedurende de duur van de interventie. Weet dat een politie-inspecteur alle recht heeft om te filmen. Het is best voor alle partijen om u hier niet tegen te verzetten. Zo zijn er beelden van hetgeen er gebeurd is en kan bij eventuele discussie altijd beroep worden gedaan op de beelden.  

Hoelang worden deze opnames bijgehouden? 

De bewaartermijn van videobeelden van mobiele camera's, zoals bodycams, is vastgelegd in de Wet op het Politieambt. De opnames worden maximaal 12 maanden bewaard. Echter heeft de maker van de beelden slechts 30 dagen toegang tot deze beelden. Na deze termijn kan het beeldmateriaal enkel na goedkeuring van de procureur des Konings opnieuw bekeken worden. Indien de beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan er beslist worden deze langer te bij te houden. 

Kan ik zelf een kopie van deze opnames verkrijgen? 

Nee, dit is niet mogelijk. Indien het beeldmateriaal tegen een partij wordt gebruikt zal deze hiervan in kennis worden gesteld en deze via de wettelijke procedures kunnen bekijken. 

Kan ik het wissen van deze opnames bekomen? 

De beelden worden standaard na maximaal 12 maanden gewist. Indien deze beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan beslist worden deze langer te bewaren. Enkel indien de politie-inspecteur geen recht had om te filmen, zullen wij op bevel van de controle-autoriteiten overgaan tot het wissen van de beelden. 

Hoe worden deze beelden bewaard? 

Deze beelden worden goed beveiligd op een server bewaard. Deze beelden worden ook geback-upt om verlies tegen te gaan.

 

Voorafgaand aan het gebruik van de bodycam verkregen onze diensten de principiële toelating van de verschillende gemeenteraden van Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm om bodycams te gebruiken in de operationele werking van onze politiezone.  

Labels