Installatievergadering Politieraad nieuwe fusiezone ‘PZ Vlaamse Ardennen' (5915)

Op weg naar één sterke Politiezone!

Op 1 december 2023 werd de fusie tussen PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen bekrachtigd. Vanaf 1 januari 2025 is het zover: de zones gaan officieel samenwerken als Politiezone Vlaamse Ardennen.

Een belangrijke stap in dit proces is de installatie van de nieuwe Politieraad, die plaatsvond op dinsdag 21 mei 2024. Tijdens deze vergadering werden de leden van de Politieraad voorgesteld en legden zij de eed af.

PR PZ5915

De nieuwe Politieraad

De Politieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle gemeenten binnen de fusiezone. De samenstelling is gebaseerd op de bevolkingscijfers, met minstens één vertegenwoordiger per gemeente. 

De burgemeesters van de verschillende gemeenten zetelen van rechtswege in de politieraadsleden (in alfabetische volgorde):

 • Browaeys Cynthia

 • De Meulemeester Marnic

 • Devleeschouwer Stefaan

 • Nachtergaele Joris

 • Tuybens Bruno

 • Vander Meeren Luc

 • Verzele Joop

 • Willequet Philippe 

De verkozen raadsleden (in alfabetische volgorde), die tijdens de installatievergadering hun eed afgelegd hebben, zijn:

 • Aelbrecht Tom
 • Bogaert Delphine
 • Bogaert Franka
 • Bogaert Franky
 • Delbaere Eveline
 • Devenyns Johan
 • De Bleecker Johan
 • D’Hont Tom
 • De Martelaere Iris
 • De Rycke Kathy
 • Geysens Filip
 • Lauwereyns Danny
 • Lelieur Dirk
 • Meuleman Elisabeth (verontschuldigd)
 • Roman Xavier
 • Saeytijdt Marcel
 • Steenmans Marcel
 • Van Betsbrugge Kathelijne
 • Vandenabeele Luc
 • Vandriessche Christine
 • Vansteenbrugge André
 • Yurtay Murat

 

Bevoegdheden Politieraad:

De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoeming van personeel. Het is ook de bevoegdheid van de Politieraad om het ambt van korpschef vacant te verklaren, de selectiecommissie samen te stellen en kennis te nemen van het advies van deze selectiecommissie om over te gaan tot gemotiveerde voordracht van de korpschef. Daarnaast duidt zij ook de secretaris en wijst zij de bijzonder rekenplichtige aan.

Naamgeving fusiezone:

Tijdens de installatievergadering werd de naam van de toekomstige zone officieel bekrachtigd: Politiezone Vlaamse Ardennen. “Deze naam reflecteert perfect de prachtige regio die de nieuwe fusiezone omvat” volgens voorzitter De Meulemeester.

Samenwerking voor een veilige toekomst:

De installatie van de nieuwe Politieraad is een belangrijke mijlpaal in de fusie tussen PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een sterke en efficiënte Politiezone die garant staat voor de veiligheid van alle inwoners van de Vlaamse Ardennen.

Foto DIA (David's Image Art)

De LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE POLITIERAAD DD. 21 MEI 2024 GEREGELDE AANGELENHEDEN kan hier nagelezen worden. 

Labels