Verkeersmaatregelen n.a.v. Dwars door Vlaanderen dd. 29/03/2023

Op woensdag 29 maart staat DWARS DOOR VLAANDEREN op het programma, onderstaande politiemaatregelen zijn tijdelijk van kracht: 

ddv

Maarkedal

Volgende politiemaatregelen zullen van kracht zijn tussen 10u30 en 16u30:

verboden parkeren en stilstaan

 • Kortekeer;
 • Heidje vanaf de aansluiting met Kortekeer tot aan de N60;
 • Mariaborrestraat;
 • Steenbeekdries vanaf mariaborrestraat tot aan de Kortestraat;
 • Kortestraat;
 • Nederholbeekstraat;
 • Gieterijstraat;
 • Etikhovestraat;
 • Ladeuze vanaf Maarkendries tot aan de grens Oudenaarde;
 • Schorissestraat (N457) (deel binnen de bebouwde kom);
 • Maarkeweg (N457) (deel binnen de bebouwde kom);
 • Zottegemstraat (N454) deel binnen de bebouwde kom;
 • Hofdveldstraat (N454);
 • Leideveld;
 • Markette;
 • Tenhoutestraat;
 • Koekamerstraat;
 • Ommegangstraat (N454) vanaf Hof te Fiennestraat tot N60;

éénrichtingsverkeer ingesteld in de rijrichting van de wielerwedstrijd vanaf 14u00 tot 15u30 

 • Leideveld
 • Markette
 • Tenhoutestraat
 • Van Delfdries in de richting Vlaamseardennenstraat;
  • Boskant