Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Brakel er één is. Wij staan in voor de gemeentes Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm.

Op het actieterrein naar "duurzame diversiteit" kreeg onze politiezone binnen het VESOC-actieplan "Loopbaan- en diversiteitsbeleid 2015" positief advies van de regio Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
De minister van het departement Werk en Sociale Economie hechtte eveneens zijn goedkeuring aan dit plan.
De subsidiëring hieraan gekoppeld werd na omvangrijke en enthousiaste inspanningen van het "DIVERSITEITSTEAM" probleemloos binnengerijfd.
Dit instrumentarium zal ons in de toekomst inspireren om stappen vooruit te zetten in een duurzaam personeelsbeleid binnen onze organisatie.
Het is de bedoeling om structurele onderlinge projecten te raffineren met de geambieerde projecten binnen het diversiteitsbeleid.

Sinds 13 september 2019 werd mevrouw Delphine Schelpe door het politiecollege aangewezen als  waarnemend korpschef voor de Politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, dit voor een termijn van ruim twee jaar (tot 27/08/2022).

Als korpschef is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid (zonaal veiligheidsplan).

Zij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. In haar opdrachtbrief (zie bijlage) geeft zij inzicht in de wijze waarop zij haar mandaat als waarnemend korpschef en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen.

Zij staat onder het gezag van de burgemeesters.

 

organogram (pdf, 228 KB)


In het jaarverslag vindt u de cijfers van de politie:

 

Het politiecollege omvat

 • de burgemeesters van onze 4 gemeenten:
  • Stefaan Devleeschouwer, gemeente Brakel
  • Cynthia Browaeys, gemeente Horebeke
  • Joris Nachtergaele, gemeente Maarkedal
  • ​​​​​​​Eric De Vriendt, gemeente Zwalm
 • de waarnemend korpschef Delphine Schelpe
 • de politiesecretaris Saskia Rokegem
 • ​​​​​​​de bijzonder rekenplichtige Marnic Fort

Het politiecollege wordt voorgezeten door dhr. Stefaan Devleeschouwer.

De politieraad is samengesteld uit de 4 burgemeesters en gemeenteraadsleden van de gemeenten Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm. De politieraad dient minimaal vier maal per jaar samen te komen.

De volgende politieraad heeft plaats op:

20/12/2019,

Het zonale veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politeizone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad.