Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Het zonale veiligheidsplan in een vierjaarlijks plan waarin de prioriteiten van een politeizone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad.

Wat is een zonaal veiligheidsplan?

Het zonale veiligheidsplan (ZVP) is het bedrijfsplan van de lokale politie. Het gaat niet enkel over onze prioriteiten voor de komende jaren en de initiatieven die we daarvoor nemen, maar ook heel onze dagelijkse werking zit erin vervat.

In het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 staan de krijtlijnen van onze werking voor de komende jaren uitgeschreven. Het richt zich in de eerste plaats op de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeenten. Door ons optimaal te organiseren (= optimale bedrijfsvoering) willen wij dit samen met de andere betrokkenen, overheden en burgers, verwezenlijken.

In het zonale veiligheidsplan bepalen we tevens een aantal prioriteiten. Dit zijn thema's waaraan we bovenop onze dagelijkse werking extra aandacht zullen besteden.

Politie Brakel schenkt tot eind 2025 extra aandacht aan volgende thema's:

  • Integraal en geïntegreerd drugsbeleid;
  • Intrafamiliaal geweld, geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie
  • Woninginbraken
  • Internet- en informaticacriminaliteit
  • Overlast