Ik heb een uittreksel uit het strafregister nodig

Het uittreksel uit het strafregister wordt in de volksmond vaak nog het 'attest van goed gedrag en zeden' genoemd.

Uittreksel uit het strafregister

Het is een opsomming van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Dit document kan je aanvragen bij de lokale gemeentediensten (Dienst Bevolking).

Iedere inwoner kan voor zichzelf een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Het uittreksel kan enkel afgegeven worden aan de aanvrager zelf of aan een persoon die een geldige machtiging voorlegt. De volmacht moet handgeschreven, duidelijk, gedateerd en ondertekend zijn en de reden van aanvraag en naam van de gemachtigde vermelden.

Benodigdheden

Indien je het document wilt opvragen, moet je je identiteitskaart of de volmacht én een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Soorten uittreksels

Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is het standaarddocument. Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen. Dit uittreksel wordt onmiddellijk afgeleverd, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit wordt afgeleverd voor een activiteit / beorep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Dit uittreksel heb je onder andere nodig in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning, sportschieten, taxichauffeur, vastgoedactiviteit, enz. Dit uittreksel wordt onmiddellijk afgeleverd, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Dit uittreksel wordt de eerstvolgende werkdag afgeleverd.

Buitenland

Uittreksels bedoeld voor het buitenland moeten getekend worden door de burgemeester maar kunnen net als andere uittreksels worden aangevraagd en afgehaald bij de Dienst Burgerzaken.

Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in de bevolkingsregisters, kunnen een uittreksel aanvragen bij het centraal strafregister. Bij schriftelijke aanvragen zal het antwoord altijd via post worden teruggestuurd naar de aanvrager. Indien men zich aanbiedt aan het loket, wordt de aanvraag onmiddellijk behandeld en het uittreksel aan de aanvrager overhandigd.

Geldigheid

Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel werd uitgereikt.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 42 60 00.