Alcoholbeleid tijdens een evenement

Als u een evenement organiseert is het belangrijk jongeren in een veilige omgeving te laten feesten. Er zijn wel degelijk wetten inzake alcohol en jongeren. Weet dat u als organisator aansprakelijk gesteld kan worden indien er iets mis gaat!

Meer informatie en praktische tips voor organisatoren van fuiven, festivals en andere evenementen vindt u in de brochure van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 42 60 00.