Fietsen naast elkaar.

Wanneer mogen fietsers naast elkaar rijden?

Als er een fietspad is, mogen fietsers er met zoveel personen naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat. De voorwaarde is wel dat ze de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen. Is er geen fietspad, dan wordt het iets complexer. Eén regel blijft wel dezelfde: op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.

Lees meer =>