MELDINGEN

Meldingen van overlast waarvoor de stadsdiensten verantwoordelijk zijn kan je doorgeven via het meldingsformulier van stad Ronse.

Stad Ronse

Dit kan gaan over sluikstort of zwerfvuil, een breuk of verzakking in het voetpad of rijweg, grafitti, een kapot verkeersbord of verkeerslicht, defecte straatverlichting, ongedierte, geluids-, geur-, licht-, stof- en roethinder, verwaarlozing van eigendom...

Het meldingsformulier kan je via deze link invullen:

https://www.ronse.be/nl/meldingen