Onthaal op afspraak

In ons huidig Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 hebben wij als prioriteit binnen onze werking een (nog) kwalitatievere dienstverlening vooropgesteld door onder meer gebruik te maken van nieuwe technieken.

Door de Coronacrisis die eind maart is ontstaan, vormen de soms lange wachtrijen aan ons onthaal een extra risico op besmetting. Om die reden gaan wij de geplande kwaliteitsverbetering van ons onthaal versnellen.

Vanaf 3 november starten wij met een afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen aanbieden. Het systeem werkt met een online-bookingtool waarmee de inwoners zelf een afspraak kunnen vastleggen op een moment dat hen het best uitkomt.

Onthaal

Ons onthaal is nu elke dag open tussen 08.00 en 20.00 uur. Inwoners kunnen aan het politie-onthaal terecht voor tal van zaken zoals een aangifte van niet-dringende feiten, een klacht indienen, verdachte zaken melden, verloren voorwerpen afgeven, een vraag stellen, … .

Soms is het druk en ontstaan er lange wachtrijen aan het onthaal. De afhandelingstijd van bepaalde aangiftes of klachten kan soms oplopen tot anderhalf uur omdat de aangever verhoord moet worden, er direct een proces-verbaal moet opgesteld worden, attesten moeten worden opgemaakt, … .

De lange wachtrijen zijn dan vaak een bron van frustratie voor zowel de burger als het eigen politiepersoneel.

Een onthaal op afspraak biedt heel wat voordelen:

  • men plant zelf de afspraak op een gepast moment
  • Wachttijden aan het loket zijn verleden tijd: men krijgt voorrang en wordt meteen geholpen
  • men wordt meteen door de juiste persoon geholpen die zich hierop kan voorbereiden
  • Voor elke afspraak wordt voldoende tijd voorzien zodat men zijn verhaal in alle rust kan doen
  • men geniet meer privacy omdat men aan het loket zijn verhaal niet moet doen waar andere wachtenden kunnen meeluisteren
  • men weet op voorhand wat men moet meebrengen waardoor men een extra bezoek aan het commissariaat kan besparen

Het onthaal op afspraak kan enkel gebruikt worden om niet-dringende feiten aan te geven waarbij het niet meteen nodig is dat politie ter plaatse vaststellingen doet. In de bookingtool op onze website vind men een overzicht van de feiten die men aan het onthaal kan aangeven.

Het spreekt voor zich dat wanneer er een aangifte of klacht moet worden gedaan van feiten die een onmiddellijke reactie van de politie vereisen (zoals bijvoorbeeld vaststellingen, seiningen, opsporingen, … ), het slachtoffer of de getuige natuurlijk onmiddellijk wordt geholpen, zonder afspraak.

Ons onthaalpunt is elke dag (7/7) open tussen 08.00 en 20.00 uur. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werken we tussen 08.00 en 17.00 uur enkel op afspraak. Op deze dagen kan men na 17.00 uur ook zonder afspraak langskomen. Men moet dan wel met eventuele wachttijden rekening houden!

Op vrijdag, zaterdag en zondag werken we enkel op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Ga op onze website naar ‘aangifte doen’. Via de bookingtool die wordt geopend kan je aanduiden welk feit je wenst aan te geven. Je zal een overzicht krijgen van de beschikbare data en tijdstippen, waarna je jouw keuze kan maken. Na het boeken van je afspraak, zal je een bevestiging krijgen per e-mail samen met een woordje uitleg over de documenten of zaken die je dient mee te brengen naar de afspraak. Via deze mail kan je ook je afspraak annuleren of wijzigen.

Beschikt men niet over internet of lukt het niet een afspraak te boeken via de website, dan kan men tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen met ons onthaalpunt via het nummer 055/337033. Een onthaalmedewerker zal de persoon verder helpen of een afspraak voor hem of haar vastleggen.

Let op, het maken van een afspraak staat niet gelijk aan het doen van een aangifte. Dat wil zeggen dat de politie op basis van de ingevulde gegevens geen onderzoek kan starten. Wanneer men niet komt opdagen, gebeurt er verder niets met de gegevens die werden ingevuld. Betrokkene zal ook niet worden gecontacteerd voor ene nieuwe afspraak.

Weet ook dat je voor een aantal feiten niet persoonlijk naar het commissariaat hoeft te gaan en je de aangifte kan doen via www.police-on-web.be. Dit kan bijvoorbeeld voor een bromfiets- of fietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen en grafitti. Je kan daar trouwens ook je vakantietoezicht aanvragen, of je alarm- of camerasysteem aanmelden.