Opleiding Hondengeleider

Ook binnen onze politiezone zijn 2 hondengeleiders in opleiding.

De filmpjes hieronder tonen aan dat een training tot patrouillehond behoorlijk intensief is.

Pas na een eindexamen waarin men kan aantonen dat de hond op elk moment onder controle kan gehouden worden, is deze klaar voor de job als patrouillehond.

Opleiding Hondengeleider

De voornaamste taken van een patrouillehond is het houden van (voet)patrouilles.  

Het opzet van deze patrouilles is de politie zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te maken en uiteraard ook om criminelen te ontraden.  

Daarnaast vorm je als hondengeleider met je patrouillehond ook een bijstandsploeg die steun geeft aan de andere diensten binnen het korps. 

En versterking bieden is deze honden hun sterke kant. 

Waar de Nederlandse patrouillehonden eerder getraind worden op het blaffen wanneer er een bedreigend target gesignaleerd wordt, krijgen de Belgische honden het commando te bijten.  

Dat is de meest efficiënte manier om ontsnappingsgevaar te voorkomen.  

U bent bij deze gewaarschuwd! 

Het spreekt voor zich dat dit commando enkel wordt gegeven wanneer voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden wat betreft het gebruik van geweld, in deze waarbij de inzet van de hond is toegelaten!