Vogelbescherming Vlaanderen - Wildlife Taxi Team

Vogelbescherming Vlaanderen is sinds 2012 gestart met het NOODNUMMER 03/331 97 00 onder de naam WTT (Wildlife Taxi Team) voor wilde vogels en zoogdieren. Dit in samenwerking met de Vlaamse overheid, de Provincies en de omliggende Vogelopvangcentrums (VOC's).

uitnodiging WTT

Het Wildlife Taxi Team is in Oost-Vlaanderen dringend op zoek naar Chauffeurs en Dispatchers.

De VOC’s vangen jaarlijks circa 30.000 noodlijdende, wilde dieren op.
Dankzij de professionele opvang en verzorging van het VOC geniet het dier een tweede kans op een leven in de natuur.
Jammer genoeg vinden niet alle zieke en gewonde dieren hun weg naar een VOC

Daarom is er het Wildlife Taxi Team dat is een team, bestaande uit vrijwillige Dispatchers die de analyse maken van het dier, en de Chauffeurs die mee de noodlijdende dieren helpen overbrengen naar de omliggende erkende opvangcentra’s
Ze staan dus met z'n allen in om advies te geven aan mensen die een hulpbehoevend dier vinden.

We werken aan een gebiedsdekkende dienstverlening over het volledige Vlaamse gewest dat wil zeggen dat we jou zeker niet met een andere regio of provincie zullen belasten.

Meer info kan je vinden in onderstaande folder.