Recherche

Taken

Elke politiezone beschikt over een lokale recherche. Je kan ze beschouwen als de tweedelijnspolitie van de politiezone.

De lokale recherche draagt bij tot het beter beheersen en terugdringen van de voornaamste criminaliteitsproblemen in de zone. Doorgaans betreft het onderzoeken die omwille van hun aard, ernst of omvang als langdurig of bovenlokaal ingeschat worden. Er wordt steeds geijverd om de daders te vatten en voor het gerecht te brengen alsook om het nadeel te recupereren en aan de slachtoffers terug te bezorgen.

De activiteiten van de lokale recherche kunnen in twee delen wordt opgesplitst:

  • uitvoeren van opdrachten uitgaande van de procureur des Konings en van de onderzoeksrechters
  • uitvoeren van verder onderzoek van de zonale vaststellingen van misdrijven.

Daarnaast wint de recherche eveneens alle politioneel relevante informatie in.

De lokale recherche van onze politiezone telt 7 medewerkers, meer bepaald 3 hoofdinspecteurs, waarvan er één de leiding heeft, en 4 inspecteurs. Zij werken polyvalent samen maar hebben toch elk een domein waarin zij zich gespecialiseerd hebben en dus als referentiepersoon gelden. Voorbeelden hiervan zijn diefstallen, verdovende middelen, zedenfeiten, verdwijningen, zware gewelddaden, financiële en economische onderzoeken.

De lokale recherche onderhoudt regelmatig contacten met de federale gerechtelijke politie met wie zij werkafspraken maakt.

Buiten de normale kantooruren (08-12/13-17) is steeds een ploeg van 2 rechercheurs bereikbaar en terugroepbaar voor het dringend overnemen en verder zetten van onderzoeken naar aanleiding van nieuwe feiten.