European disability card

Ben je houder van een European disability card, aarzel dan niet om deze bij een politietussenkomst voor te leggen. De kaart wordt toegekend aan mensen die een (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. Deze kaart kan onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zo’n kaart betrokken zijn.

De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij een beetje begrip vragen voor zijn/haar beperking.

Daarnaast bevordert de kaart ook de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding en biedt hen in die domeinen een aantal voordelen, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen.

Meer info: eudisabilitycard.be