Extra controles inzake verkeer en toezicht op naleving van de coronamaatregelen

controle naleving coronamaatregelen

Afgelopen weekend werden er extra controles gehouden inzake verkeer en toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.

Wat betreft het naleven van de coronamaatregelen werden er 21 processen-verbaal uitgeschreven voor inbreuken op het samenscholingsverbod. Voor het negeren van de avondklok werden er 13 processen-verbaal opgesteld.

Twee horecazaken werden gesloten wegens het verkopen van alcoholische dranken.

Inzake verkeer werden er 28 ademtests afgenomen van bestuurders. Één bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij had 1,66 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een andere bestuurder blies ‘Alarm’. Zijn rijbewijs werd voor 3u ingetrokken.

Er werden nog verschillende andere overtredingen vastgesteld zoals: niet dragen van de veiligheidsgordel, voertuig niet gekeurd; gebruik van de GSM achter het stuur, foutparkeren.

Tenslotte was er ook nog één leerling-bestuurder die na 22 uur op de baan was. Ook was zijn voertuig niet voorzien van het ‘L’-teken. De leerling-bestuurder uit Antwerpen mocht uiteraard niet meer verder rijden. Er werd een proces-verbaal opgesteld. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de Politierechtbank.