Geactualiseerd Algemeen Politiereglement Temse

Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement werd geactualiseerd. De aanpassingen treden in werking op 1 april 2021. Inbreuken op dit reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Vanaf nu worden de GAS-dossiers inzake overlast en kleine criminaliteit behandeld door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Temse. Voorheen werden deze dossiers behandeld door de sanctionerende ambtenaren van de provincie.

GAS Temse

Op 1 maart 2021 keurde de gemeenteraad van Temse een actualisatie van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement goed. De aanpassingen treden in werking op 1 april 2021. Inbreuken op het politiereglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Tot nu toe werd een beroep gedaan op de provinciale sanctionerende ambtenaren voor het opleggen van de GAS-boetes. Vanaf 1 april zullen de GAS-dossiers inzake overlast en kleine criminaliteit behandeld worden door een eigen, gemeentelijke sanctionerend ambtenaar. In een latere fase zullen ook de inbreuken op stilstaan en parkeren (= GAS-verkeer) en lichte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 km/u (= GAS-snelheid) via een GAS-boete op lokaal niveau afgehandeld worden.

Belangstellende inwoners kunnen het politiereglement raadplegen via www.temse.be (Veiligheid - Politie Kruibeke-Temse) en www.politie.be/5433/ of een exemplaar afhalen:

- aan de Infobalie in AC De Zaat (ma-za), Frans Boelplein 1

- aan het Onthaal in het politiekantoor in AC De Zaat, Nagelheetmakerslaan 1

- in de Bibliotheek (do en za gesloten), Oeverstraat 15.

INFO