Reddingsstrook verplicht vanaf 1 oktober

Vanaf donderdag 1 oktober is de reddingsstrook verplicht. Op een rijbaan met minstens twee rijvakken in dezelfde richting moet je zodra er zich een file vormt een strook vrijhouden voor de hulpdiensten.

  • bestuurders op het linker rijvak moeten uiterst links rijden
  • bestuurders op de overige rijvakken moeten zoveel mogelijk naar rechts rijden

 

De reddingsstrook moet gevormd worden zodra er een file ontstaat op een rijbaan waar er minstens twee rijvakken zijn in dezelfde rijrichting. Dit is dus niet enkel het geval op de snelweg. Dit kan ook binnen de bebouwde kom het geval zijn. 

Ook al zijn er op dat moment nog geen hulpdiensten in de buurt. De strook op voorhand al vrijhouden, zorgt ervoor dat de hulpdiensten hun bestemming veel sneller kunnen bereiken. 

De pechstrook moet vrij blijven. Deze kan nodig blijven voor bijvoorbeeld een takeldienst. Het kan wel zijn dat je tijdelijk een stuk van de pechstrook gebruikt. Dit kan op het moment dat de hulpdiensten passeren en er niet voldoende ruimte is om hen anders te laten passeren. Hetzelfde geldt trouwens voor de bijzonder overrijdbare bedding (bv. bus of taxistrook), fiets- en voetpaden. 

Motorrijders mogen van de reddingsstrook gebruik maken op voorwaarde dat:

- er geen prioritair voertuig nadert. Nadert er toch een prioritair voertuig dan moet de motorrijder zich zo snel mogelijk naar de kant begeven om het prioritaire voertuig te laten passeren.

- ze maximaal 20 km/u sneller rijden dan de andere voertuigen, met een maximum van 50 km/u.

reddingsstrook