Veiligheidsmonitor 2021

De Veiligheidsmonitor is een enquête over verschillende veiligheidsthema's. De bevraging wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Half oktober ontvingen een aantal geselecteerde inwoners van Kruibeke en Temse vragenlijst via de post.

enquête

Via de Veiligheidsmonitor worden burgers bevraagd over hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 burgers werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen binnenkort een vragenlijst ontvangen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Kruibeke en Temse. Wie via de statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. Wij vragen de inwoners van Kruibeke en Temse die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Concreet werden de verschillende vragenlijsten vanaf half oktober dit jaar verspreid. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht. 

Verlenging veldwerk

Aangezien we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om de vragenlijst in te vullen,  zal de invulperiode met 10 dagen verlengd worden (tot 22/11). 

Alvast bedankt voor je deelname!