Vergeet je beveiligingscamera's niet aan te geven

Op 21 maart 2018 werd de wet op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's grondig gewijzigd. De camerawet is van toepassing op camera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht op en de bewaking van plaatsen. Men gebruikt de camera's meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Deze camera's moeten aangegeven worden.

Wie moet deze wet toepassen?

  • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
  • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
  • De onderneming die camera’s plaatst om zijn gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak,...

De enige uitzondering die niet onder de camerawet valt, is de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Welke verplichtingen legt de wet op?

1. Uw bewakingscamera(‘s) aangeven

2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

3. Een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats

De brochure Bezit u een bewakingscamera? gidst u doorheen de te ondernemen stappen wanneer u een videobewakingssysteem geïnstalleerd heeft. 

1. Mijn bewakingscamera aangeven

De aangifte moet elektronisch worden ingediend via het E-loket op www.aangiftecamera.be. De aangifte kan niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat. Hier vindt u meer info over hoe u de aangifte moet doen. 

2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Er moet een register dat uw beeldverwerkingen beschrijft ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten. Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt de inhoud van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn.

Een gebruikershandleiding voor het register van de beeldverwerkingsactiviteiten vindt u op www.besafe.be. U kunt zich ook baseren op het model dat de Gegevensbeschermingsautoriteit ter beschikking stelt.

3. Het pictogram

U moet de betrokken personen informeren dat zij worden gefilmd. Dat doet u door een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Ook al zijn de camera’s zichtbaar, het pictogram aanbrengen is verplicht. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt immers als voorafgaande toestemming van de gefilmde personen. 

De wet bepaalt waar het pictogram aan moet voldoen: uit welk materiaal het moet bestaan, aan welke afmetingen het moet voldoen en welke vermeldingen erop moeten staan.

 

Meer weten?

In het cameradossier op www.besafe.be vindt u :
 

  • De volledige wetgeving ter zake
  • De gebruikershandleiding van de aangifte van de bewakingscamera’s
  • Een gedetailleerde uitleg over de camerawet, waaronder de aangifte, het register en het pictogram
  • De antwoorden op de meest gestelde vragen in de ‘FAQ’-rubriek