De officieren

De officieren of commissarissen (CP = commissaris van politie) zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de organisatie. Er is steeds een officier van bestuurlijke politie (OBP) van wacht, hij is permanent bereikbaar en terugroepbaar. Elk van hen leidt op regelmatige basis ordediensten waaronder thuiswedstrijden van KSC Lokeren-Temse.

De officieren of commissarissen (CP = commissaris van politie) zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de organisatie. Er is steeds een officier van bestuurlijke politie (OBP) van wacht, hij is permanent bereikbaar en terugroepbaar. Elk van hen leidt op regelmatige basis ordediensten waaronder thuiswedstrijden van KSC Lokeren-Temse.

 

Directeur Operaties, Commissaris Dirk DE SMET

De Directeur Operaties is verantwoordelijk voor het centraal beheer van bestuurlijke acties, operaties en evenementen waaronder het beheer van het voetbaldossier en de Lokerse Kermisweek. Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen zowel met interne als externe partners.  Hij staat mee in voor het aansturen, opvolgen en het uitvoeren van de operationele actieplannen. Hij is tevens de plaatsvervangend korpschef.

 

Officier Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal InformatieKruispunt, Commissaris Jan Van AVERMAET

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer en staat in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen.
Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg).
Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL 48 (BS 07/07/1994).  In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten lastens ons korps.

 

Diensthoofd Beleidsondersteuning, Personeel, Logistiek, ICT en Financiën (PLIF), Tineke GORDEBEKE

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beheer van het personeel, logistiek, Informatica en Financiën binnen het politiekorps.
Tot het takenpakket behoort eveneens het adviseren van de Korpschef inzake het algemeen beleid waaronder het opstellen van het Zonaal Veiligheidsplan, actieplannen, de jaarverslagen, enz…
 

Diensthoofd Wijk & Verkeer/ Opleidingsverantwoordelijke, Commissaris William DE VOS

Het diensthoofd bewaakt de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de Politiezone Lokeren. Hierbij superviseert hij de verschillende projecten (WOW = Wijzer op Weg en Verkeersklassen). Hij staat eveneens in voor het beheer van de wijkdienst. Dit omvat onder meer het toezicht op de uitvoering van de projecten rond sluikstorten en domiciliefraude.

 

Diensthoofd Interventie & Onthaal/ Beleidsofficier/ Officier Noodplanning/ Persofficier, Commissaris Rudi DE CLERCQ

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de permanentiediensten Interventie & Onthaal.
Hij is tevens de Beleidsofficier. Dit houdt onder meer in dat hij het vierjaarlijkse Zonaal Veiligheidsplan voorbereidt.
Bovendien is hij verantwoordelijk voor het Politie Interventieplan (PIP) als onderdeel van het Algemeen Nood- en interventieplan (ANIP) en maakt hij deel uit van de Gemeentelijke Veiligheidscel.
Daarnaast is hij Persofficier en beheert hij in deze functie de sociale media in onze zone.

 

Diensthoofd Lokale Recherche en Sociale Cel, Commissaris Yannis ANNEMANS

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de lokale recherchedienst en sociale cel.