Regels voor step, skateboard, skeelers

Een step, een skateboard, skeelers, ... Waar mogen/moeten zij zich verplaatsen op de openbare weg?

De gebruikers van voortbewegingstoestellen (steps, skeelers, skateboards en rolstoelen die met spierkracht worden voortbewogen vallen onder de categorie van niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen) moeten de regels volgen die van toepassing zijn voor voetgangers wanneer zij niet sneller dan stapvoets rijden. Wanneer zij wel sneller dan stapvoets rijden, moeten zij de regels volgen die voor fietsers gelden.
De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van voetgangers en fietsers, gelden ook ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen.

Dus wanneer je niet sneller dan stapvoets rijdt, moet je net zoals een voetganger de voetpaden of de begaanbare verhoogde bermen volgen. Als die er niet zijn, dan mag je de begaanbare gelijkgrondse bermen of de parkeerzones gebruiken. Als ook die er niet zijn, dan mag je op het fietspad rijden, uiteraard zonder er de fietsers en bromfietsers te hinderen.

Zijn al die mogelijkheden er niet, pas dan mag je de rijbaan gebruiken. Je moet dan wel zo dicht mogelijk bij de rand ervan blijven en - behoudens bijzondere omstandigheden - links in de door jou gevolgde richting rijden.

Bron: http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=365

Welke regels moet je naleven als je met een rolstoel - elektrisch of niet -, een skateboard of een step ... op de openbare weg rijdt? Ligt je snelheid hoger dan stapvoets, dan moet je net zoals een fietser de fietspaden gebruiken. Als die er niet zijn, dan moet je op de rijbaan rijden. Je mag echter ook de parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de straat gebruiken (zo dicht mogelijk tegen de rand, maar niet in de goot), maar dan moet je wel voorrang geven aan de andere weggebruikers die zich daar bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je je ook verplaatsen op de trottoirs en verhoogde bermen. Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein.
Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers naleven, zoals de voorrangsregels (bv. voorrang geven aan voetgangers die via een zebrapad willen oversteken).

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en als de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt, moet je - wanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel op het fietspad of op de rijbaan rijdt - een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan hebben.
Deze lichten mogen in één toestel verenigd zijn en mogen ook knipperen. Je mag de verlichting op je lichaam dragen of ze mag aan het voortbewegingstoestel bevestigd zijn.

Bron: http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=436
foto: http://www.skatespots.be