Verkeerscontrole 20/02 in samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst

Op dinsdag 20/02/2018 werd er in onze zone een verkeersactie gehouden in samenwerking met de Vlaamse belastingsdienst.
Er werd de hele voormiddag gecontroleerd op de N470b (Theet) te Hamme en daarbij werden 27 voertuigen geïntercepteerd.
Deze bleken via de samplingtest allen safe voor alcohol en drugs.

Er werd wel 1 proces-verbaal opgemaakt omwille van het niet kunnen voorleggen van een geldig rijbewijs.
Alsook 2 processen-verbaal van waarschuwing omwille van het niet kunnen voorleggen van een geldig verzekeringsdocument en 1 proces-verbaal van waarschuwing omwille van het niet kunnen voorleggen van een geldig inschrijvingsbewijs van het voertuig.

De Vlaamse belastingsdienst kon een bedrag innen van 51.825,34 € aan achterstallige verkeersbelastingen.