Verkeersveilige dag 27/02/2018

27/02/2018 herdachten we de zware kettingbotsing van 27/02/1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth met de Verkeersveilige Dag. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones, de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen en de federale scheepvaartpolitie controleerden extra op snelheid, boorddocumenten, alcohol en drugs. Ook in onze zone was er extra controle.

In de voormiddag werd er op Theet in Hamme een snelheidscontrole met onderschepping gedaan.
Er passeerden 681 voertuigen waarvan 24 overtreders.
Bij één iemand werd zelfs een snelheid van 122km/u gemeten waar slechts 70km/u toegelaten is! Dit resulteerde in een onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen. De effectieve uitspraak zal laten volgen.
Er werden ook 76 personen gecontroleerd op het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer. Deze bleken allen safe.
Er werden wel 5 processen-verbaal van waarschuwing opgemaakt. Eén voor het niet kunnen vertonen van een geldig rijbewijs, 3 voor een foto op het rijbewijs die niet meer duidelijk of gelijkend was en/of beschadigd rijbewijs en nog 1 proces-verbaal van waarschuwing voor het niet kunnen vertonen van een verzekeringsbewijs.
Ook 1 onmiddellijk inning werd uitgeschreven voor het ontbreken of niet zichtbaar zijn van de kentekenplaat van de aanhangwagen.

In de namiddag was er controle op Grote Baan in Waasmunster.
Van de 1452 passanten waren er 57 in overtreding.
De hoogste gemeten snelheid was 111 km/u op een plaats waar een maximum snelheid van 70 km/u toegelaten is.
Voor alcohol en drugs in het verkeer bleken de 63 gecontroleerder safe via de sampling-test.
Eén test lukte niet, maar via de klassieke ademanalyse bleek deze ook safe.
Er was wel één persoon die een voertuig bestuurde zonder geldig rijbewijs; Hiervoor werd een proces-verbaal voor sturen zonder houder rijbewijs opgemaakt en het voertuig werd in beslag genomen.
Daarnaast werdeb ook nog 3 processen-verbaal van waarschuwing opgemaakt voor een foto op het rijbewijs die niet meer duidelijk of gelijkend was en/of beschadigd rijbewijs

Gelukkig dus geen drugs of alcohol op deze dinsdag, maar wel verschillende overtreders op gebied van snelheid.
Proficiat aan de mensen die zich wel veilig aan de snelheid houden.