Wijziging opening politieonthaal (COVID-19)

Omwille van dwingende redenen (corona COVID19) en voor uw en onze veiligheid is het politieonthaal in Waasmunster voor onbepaalde periode gesloten.

Wie dringende hulp nodig heeft, belt zoals steeds 101.

Het onthaal in Hamme blijft open voor dringende aangiftes ENKEL OP AFSPRAAK!...
Een afspraak vastleggen kan, tijdens de openingsuren, telefonisch op ons algemeen nummer 052/257101.
Onder dringende aangiftes begrijpen we:
- De aangifte van verlies identiteitskaart, rijbewijs of inschrijvingsbewijs.
- De aangifte van zware gerechtelijke feiten (die geen interventie op locatie noodzaken anders bel je 101).

Voor niet-dringende aangiftes (fiets- of bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen, vakantietoezicht, melden bewakingssysteem) kan u naar https://www.politie.be/nl/e-loket