Nieuws

Omwille van dwingende redenen (corona COVID19) en voor uw en onze veiligheid is het politieonthaal in Waasmunster voor onbepaalde periode gesloten.

Wie dringende hulp nodig heeft, belt zoals steeds 101.

Het onthaal in Hamme blijft open voor dringende aangiftes ENKEL OP AFSPRAAK!...
Een afspraak vastleggen kan, tijdens de openingsuren, telefonisch op ons algemeen nummer 052/257101.
Onder dringende aangiftes begrijpen we:
- De aangifte van verlies identiteitskaart, rijbewijs of inschrijvingsbewijs.
- De aangifte van zware gerechtelijke feiten (die geen interventie op locatie noodzaken anders bel je 101).

Voor niet-dringende aangiftes (fiets- of bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen, vakantietoezicht, melden bewakingssysteem) kan u naar https://www.politie.be/nl/e-loket

Gelieve hierbij 2 politiebesluiten te willen vinden met bijhorend FAQ document :

  1. Het politiebesluit betreffende captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders van 24 juli 2019. Dit besluit heft het besluit van 18 juli 2019 op.
     
  2. Het politiebesluit betreffende brandgevaar van 24 juli 2019.
     

27/02/2018 herdachten we de zware kettingbotsing van 27/02/1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth met de Verkeersveilige Dag. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones, de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen en de federale scheepvaartpolitie controleerden extra op snelheid, boorddocumenten, alcohol en drugs. Ook in onze zone was er extra controle.

In de nacht van 17/02/2018 op 18/02/2018 werd er een gezamelijke verkeersactie alcohol en drugs gehouden met politiezone Berlare-Zele.

Op dinsdag 20/02/2018 werd er in onze zone een verkeersactie gehouden in samenwerking met de Vlaamse belastingsdienst.
Er werd de hele voormiddag gecontroleerd op de N470b (Theet) te Hamme en daarbij werden 27 voertuigen geïntercepteerd.
Deze bleken via de samplingtest allen safe voor alcohol en drugs.