Nieuws

Nieuwe wijkagent

Wij willen de bewoners van de Vigorwuitenswijk inlichten dat er een nieuwe wijkinspecteur ten dienste staat van hen.
Inspecteur Kristoff De Schepper is reeds vele jaren werkzaam in onze politiezone en zal vanaf nu de wijkwerking op zich nemen voor volgende straten (i.p.v. Inspecteur Tim De Haes) : 2de Jagers te Paardstraat, A. Rodenbachlaan, Achterthof, Amaat Jooslaan, Bremstraat,

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 mei hield onze zone een actie alcohol/drugs in het verkeer:

In de Neerstraat te Waasmunster werd van 22.00u tot 01.00u gecontroleerd.
75 voertuigen werden geïntercepteerd waarvan 72 'safe' bleken te zijn na een controle met het sampling toestel of een ademtest.
Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen (1.06 mg/L).
Twee rijbewijzen werden ingehouden voor 3 uur (0.32 mg/L en 0.34 mg/L).

Op 12/05/2016 hield onze zone een verkeerscontrole in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Op 19/04/2016 werd er in onze zone een verkeeractie georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse belastingsdienst (VLABEL).
In de voormiddag werden er in Hamme 17 voertuigen geïntercepteerd. Er werd 1 onmiddellijke inning uitgeschreven voor gsm-gebruik achter het stuur.
Er werd een totaal bedrag van 11068,10€ aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd!

De Politiezone Hamme-Waasmunster organiseert ook dit jaar weer een GRATIS initiatiecursus motorrijden exclusief voor motorrijders die wonen in Hamme of Waasmunster. De opleiding wordt gegeven door een gebrevetteerde motorrijder. De indeling zal gebeuren aan de hand van het type motorfiets.
Behendigheid en oefeningen zorgen ervoor dat motorrijders een goed inzicht krijgen in hun motorfiets en de noodzakelijke inschattingen kunnen maken in het dagelijkse verkeer.