Korpsleiding

De leiding van de politiezone is in handen van Hoofdcommissaris Korpschef Maria De Sterck.

Commissaris Peter De Proft is verantwoordelijk voor interventie, onthaal en wijkwerking.

Adviseur Sylvie Michiels, verantwoordelijk voor personeelszaken, logistiek en financieel beleid.

Commissaris Wim Van Kersavont, verantwoordelijk voor verkeer.

Commissaris Geoffroy Michielsen, verantwoordelijk voor recherche, sociale cel en LIK (Lokaal informatiekruispunt).