Zonaal veiligheidsplan (ZVP)

De politiezone is wettelijk verplicht een beleidsplan op te stellen waarin zij hun prioriteiten voor de komende vier jaar benoemen. Het document waarin dit plan omschreven staat betreft het Zonaal Veiligheidsplan. De bedoeling van dit plan is dat wij een grondig onderzoek doen naar relevante cijfers in verband met fenomenen en tevens rekening houden met de gerechtvaardigde verwachtingen van onze partners zoals bv : de bevolking, de gemeente, de gerechtelijke overheden, enz .....

De analyse van al deze bronnen leidt tot de keuze van een aantal strategische doelstellingen. Strategische doelstellingen zijn resultaten die wij willen behalen in de komende 4 jaar.

Om deze doelstellingen te behalen, worden actieplannen opgesteld waarin omschreven staat welke actie wij op welk tijdstip zullen ondernemen.Zonaal veiligheidsplan 2020-2025