Technische keuring (schouwing)

Een vraag die we regelmatig krijgen gaat over de schouwing van voertuigen die komt te vervallen. 

Daar zijn vandaag enkele spelregels voor bepaald aangezien de keuringscentra niet alle keuringen meer doen :

- de centra doen WEL nog herkeuringen!

- de centra doen ook nog keuringen van vrachtvoertuigen, bussen, aanhangwagens e.d. +3,5T. In geval van een gewone periodieke keuring moet deze wel vervallen binnen de 8 dagen (of al vervallen zijn) eer je mag gaan

- Geldige keuringsbewijzen die vervallen (zijn) na 13 maart worden automatisch verlengd met 4 maanden. Dit geldt niet voor herkeuringen aangezien deze gewoon doorgaan.

- ALLE keuringen gebeuren enkel na afspraak!

Alle laatste info vindt u hier : https://www.sbat.be/nieuws