(on)Tevreden over onze diensten?

Tevreden of ontevreden over onze dienstverlening? Dan kan je dit ons laten weten.

De visie van de korpsleiding op het omgaan met (on)tevredenheid van onze diverse doelgroepen is duidelijk: Er wordt zowel gefocust op tevredenheid (bedanking en felicitatie) als op ontevredenheid (klachten over het politieoptreden/de politiewerking).

Tevredenheid bij onze 'klanten' wordt aangegrepen om de inspanningen en motivatie van het personeel te stimuleren.

Uit gerechtigde ontevredenheid over ons werk trekken we lessen waarbij, afhankelijk van het geval, aanpassingen en bijsturingen worden verricht op zowel individueel-, functie-, dienst- en/of korpsniveau