Bedanking of felicitatie?

TEVREDEN OVER ONS OPTREDEN? LAAT HET ONS WETEN!

Onze politiemedewerkers komen dagelijks met heel wat mensen in contact. Onze doelstelling is hierbij een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. We streven er naar zo goed als mogelijk onze opdrachten en taken uit te voeren, soms in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Het politiewerk is zeer verscheiden en het resultaat ervan is niet altijd even tastbaar.

DAAROM...

Als je tevreden bent over een tussenkomst of het optreden van een politiemedewerker van ons korps, dan mag je ons dit gerust laten weten. Erkenning van 'goed geleverd werk' is voor ons een belangrijke stimulans.

HOE KAN IK MIJN TEVREDENHEID UITEN

Je kan je bedanking of felicitatie per brief of per e-mail overmaken aan het korps.

Je kan een 'tevredenheidsformulier' invullen. Dit formulier is verkrijgbaar aan onze loketten of te downloaden . Dit formulier bevat een aantal essentiële rubrieken die je best zo volledig mogelijk invult.

• Ofwel verstuur je het ingevulde tevredenheidsformulier per e-mail naar: PZ.Lebbeke.korpschef@police.belgium.eu. Je kan ook een gewone e-mail sturen

met je boodschap.

• Ofwel verzend je het tevredenheidsformulier, een brief of kaartje per post naar Lokale Politie Buggenhout-Lebbeke - Bedanking/Felicitatie t.a.v. de korpschef, Leo Duboisstraat 44; 9280 Lebbeke

• Ofwel breng je het formulier, een brief of kaartje binnen bij één van onze onthaalpunten met vermelding van Bedanking/Felicitatie t.a.v. de Korpschef.Indien je niet in de mogelijkheid bent om via bovenstaande manieren je tevredenheid te formuleren, neem dan (tijdens de kantooruren via 052 46 83 83) contact op met een commissaris, die je verder zal helpen bij het registreren van je bedanking/felicitatie.

Geschenken mogen we volgens onze deontologische code niet aanvaarden.

WAT GEBEURT ER VERDER MET MIJN BEDANKING/FELICITATIE?

We houden eraan je felicitatie of bedanking in eerste instantie rechtstreeks over te maken aan de betrokken medewerker(s). Je schrijven wordt aan de medewerkers hun persoonlijk dossier toegevoegd. Daarnaast wordt de felicitatie of bedanking ook kenbaar gemaakt aan alle personeelsleden van het korps. Elke schriftelijke uiting van tevredenheid wordt ook opgenomen in een interne databank. Zo krijgen we intern een globaal overzicht op de tevredenheid van onze klanten.

WEET DAT... het omgaan met felicitaties en bedankingen in een ruimer tevredenheidmanagement kadert. Zo besteden we binnen ons politiekorps niet alleen aandacht aan uitingen van ontevredenheid (procedure klachtenbeheer), maar vinden we blijken van tevredenheid over ons geleverde werk even belangrijk.