Dit is Oreo, een Mechelse herder, en het nieuwste lid binnen onze politie

Oreo is sinds enkele weken de nieuwe patrouillehond in opleiding van inspecteur Matthys Glen. De weg voor de kleine Oreo is nog lang, maar de eerste stappen zijn gezet. Of Oreo uiteindelijk zal kunnen werken als patrouillehond weet nog niemand. Hiervoor zijn nog maanden training nodig. De eerste kennismaking met onze politiezone was erg positief voor Oreo. Vorige maand waren er schoolbezoeken waarbij erop drie dagen tijd enkele honderden kinderen op bezoek kwamen in het het commissariaat. Telkens bleek Oreo de grote ster van de dag te zijn. En als we de kinderen mogen geloven, loopt Aalst binnenkort vol met kleine Oreo's …

Het woord opleiding is momenteel wel met een korreltje zout te nemen. Nu is het vooral belangrijk dat er een goede band ontstaat tussen hond en geleider. Ook moet de hond kennismaken en leren omgaan met alles wat hij in het later leven kan tegenkomen. Dit proces wordt de socialisatie genoemd. Een puppy die de socialisatiefase doormaakt en veel positieve ervaringen opdoet, zal later uitgroeien tot een zelfstandige stabiele hond. Honden waar de socialisatiefase niet volledig verloopt zoals het hoort, maken veel kans om later op de één of andere manier probleemgedrag te vertonen. Dit geldt trouwens niet enkel voor een politiehond, maar voor eender welke hond.

De weg voor de kleine Oreo is nog lang, maar de eerste stappen zijn gezet. Of Oreo uiteindelijk zal kunnen werken als patrouillehond weet nog niemand. Hiervoor zijn nog maanden training nodig. Maar enkel trainen is niet voldoende. De hond dient ook over de nodige capaciteiten te beschikken om uiteindelijk te slagen in de opleiding. Zo dient de hond onder andere te beschikken over voldoende moed, drift en zelfstandigheid.

Dat niet elke hond hierover beschikt, blijkt uit het feit dat Oreo de tweede hond is waarmee Glen aan de slag gaat. Enkele maanden geleden begon Glen te trainen met Raiko. Die hond, ook een Mechelse herder, kwam bij Glen als hij 5 maanden oud was. Al snel bleek dat er bij Raiko iets gebeurd is in de socialisatiefase, waardoor hij op vrij jonge leeftijd al probleemgedrag vertoonde. Na enkele maanden trainen, bleek dat er voor Raiko geen toekomst was weggelegd als politiehond. Gelukkig werd er vrij snel een gezin gevonden waar Raiko nu verder opgroeit als gezinshond.

De eerste kennismaking met onze politiezone was erg positief voor Oreo. Vorige maand waren er schoolbezoeken waarbij erop drie dagen tijd enkele honderden kinderen op bezoek kwamen in het het commissariaat. Telkens bleek Oreo de grote ster van de dag te zijn. En als we de kinderen mogen geloven, loopt Aalst binnenkort vol met kleine Oreo's …

Tot Oreo slaagt in de opleiding patrouillehond, blijft Glen werkzaam op de dienst interventie. Hij traint er 1 keer per week 4 uur samen met de andere hondengeleiders van onze politiezone en traint daarnaast nog enkele keren per week in zijn vrije tijd.