Uw kind alleen thuis laten: vanaf welke leeftijd?

Alle ouders worden vroeg of laat met deze vraag geconfronteerd. Maar wat is het juiste antwoord? Dat hangt van verschillende factoren af: de ontwikkelingsgraad van uw kind, het veiligheidsniveau van de omgeving, de aanwezigheid van broers of zussen, de duur en de regelmaat van uw afwezigheid ... In elk geval is het aan te raden om eerst te kijken hoe goed uw kind alleen kan blijven en hem of haar daar goed op voor te bereiden.

Wat zeggen de deskundigen?
Ieder kind is anders: wat voor het ene kind heel vanzelfsprekend lijkt, is voor het andere kind onmogelijk. Deskundigen raden echter hoe dan ook af om kinderen onder de 7 jaar alleen thuis te laten. Verder hangt het vooral van uw eigen inschatting of. Over het algemeen kunnen we stellen dat een kind van 12 jaar meer dan 3 uur alleen thuis kan blijven overdag, en vanaf 16 jaar een hele nacht.
Anderzijds bepaalt de Belgische wetgeving dat er een administratieve boete kan worden uitgeschreven wanneer u uw kind onder de 12 jaar alleen in uw wagen achterlaat. Vanaf 12 jaar wordt een kind als toerekeningsvatbaar beschouwd. De wet zegt echter niets over de leeftijd waarop een kind alleen thuis mag blijven.

Observeer de vaardigheden van uw kind
Voor u uw kind alleen thuis laat, moet u er zeker van zijn dat het dit aankan. Let er in het bijzonder op dat uw kind:

 • al enige verantwoordelijkheidszin vertoont;
 • niet geneigd is onbezonnen risico's te nemen;
 • met gezond verstand reageert in onverwachte situaties;
 • de opgelegde regels begrijpt en respecteert;
 • de nodige veiligheidsmaatregelen begrijpt en respecteert;
 • zich afstandelijk opstelt tegenover onbekenden;
 • niet angstig wordt bij het idee alleen te moeten blijven.

Check de noodzakelijke kennis
Het is van groot belang dat uw kind de volgende zaken kan en weet:

 • zijn/haar naam en adres en uw gsm-nummer;
 • het te bellen telefoonnummer in geval van nood;
 • het openen en sluiten van de (voor)deur met de sleutel;
 • indien mogelijk: het adres van een buur waar hij/zij terecht kan in geval van problemen;
 • indien van toepassing: de werking van het alarmsysteem en het kunnen uitschakelen wanneer het per ongeluk afgaat.

Verder moet uw kind goed weten hoe te reageren in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer er een rookgeur in huis hangt, als er een onbekende aan de deur belt, als er iemand opbelt en naar u vraagt ... Om er zeker van te zijn dat uw kind deze zaken onder de knie heeft, kunt u dergelijke situaties eventueel oefenen in de vorm van een rollenspel. Stel best een aantal regels op voor als uw kind alleen thuis is in verband met het gebruik van internet (stel eventueel "parental control" in), tv-kijken (hoe lang?), vriend(inn)en uitnodigen (enkel met uw toestemming), verbod op het gebruik van oven of gasfornuis ...

Bereid de eerste keer goed voor
Het wordt aangeraden om eerst een korte test te doen voor u uw kind voor het eerst langer alleen thuis laat. Hier volgen ook nog enkele nuttige tips die u best opvolgt, telkens als u uw kind alleen thuis laat:

 • leg een lijstje bij de telefoon met belangrijke telefoonnummers: van de politie en de hulpdiensten, van uzelf en eventueel van buren, grootouders ... voor als u zelf niet of moeilijk bereikbaar bent;
 • laat duidelijk weten wanneer u kind u kan bellen en wanneer u eventueel niet bereikbaar bent. Bel uw kind zelf af en toe op om te horen of alles in orde is;
 • als uw kind nog jong is, bereid dan (samen) een lijstje voor met dingen die het kind kan doen als het zich verveelt;
 • zet alles wat uw kind nodig heeft (eten en drinken, spelletjes ...) binnen handbereik klaar, zodat uw kind niet moet zoeken of iets bovenaan uit een kast moet pakken;
 • zorg ervoor dat gevaarlijke of verleidelijke dingen (alcohol, sigaretten, medicamenten, lucifers ...) veilig opgeborgen zijn;
 • doe eventueel bepaalde ruimtes op slot (kelder, garage, atelier ...).

Een kind af en toe alleen thuis laten, is een goede manier om hem of haar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen. Maar als u het gevoel hebt dat uw kind er nog niet aan toe is, of als uw kind het zelf niet wil, forceer dan niets, maar doe een beroep op buitenschoolse opvang of een babysit.

Bron: secunews