Vacature: Maatschappelijk Assistent SPoT

Het Sociaal Politioneel Team (SPoT)  is een gespecialiseerde dienst met politie- en burgerpersoneel, belast met sociale materies die al dan niet behoren tot het initiële takenpakket van de politie. De dienst tracht door zijn tussenkomst de mogelijkheden van de burger en zijn of haar bekwaamheid tot handelen te herstellen, te verruimen of te bevorderen en wil zo een brug vormen tussen mensen, voorzieningen en instituties. 

Vacature SPoT

Het team is op zoek naar een maatschappelijk assistent. Wij bieden een contract van 6 maanden, verlengbaar met opnieuw 6 maanden. 

De vacature kan je terugvinden via onderstaande link:

Consulent Maatschappelijk Assistent SPoT - AALST (vdab.be)

Solliciteren kan tot en met 14 december 2023.