Dagelijks overzicht 09/01/2020

In het dagelijks persoverzicht vindt u een selectie van de meest actuele nieuwsberichten van de politiezone Aalst. Uiteraard is dit slechts een greep uit onze interventies. Hierin wordt de volgende informatie gegeven: verkeersongevallen met lichamelijk letsel, feiten van beschadigingen/vandalisme, kleine diefstallen, inbraken in woningen en andere gebouwen. Heel wat andere tussenkomsten van onze diensten worden omwille van het beroepsgeheim en/of de privacy NIET gemeld (vb. burenmoeilijkheden, familiale moeilijkheden, ...).

Bijkomende informatie, naast de informatie in het infoveld, wordt NIET meegegeven.

20200109.pdf (160.63 KB)