Dagelijks overzicht 09/03/2020

In het dagelijks overzicht vindt u een selectie van de meest actuele nieuwsberichten van de politiezone Aalst. Uiteraard is dit slechts een greep uit onze interventies. Hierin wordt de volgende informatie gegeven: verkeersongevallen met lichamelijk letsel, feiten van beschadigingen/vandalisme, kleine diefstallen, inbraken in woningen en andere gebouwen. Heel wat andere tussenkomsten van onze diensten worden omwille van het beroepsgeheim en/of de privacy niet gemeld (vb. burenmoeilijkheden, familiale moeilijkheden, ...).

Bijkomende informatie, naast de informatie in het infoveld, wordt niet meegegeven.

20200309.pdf (85.25 KB)