Hoe organiseer ik een fietscontrole in mijn school?

Wat?

Een fietscontrole op school is een moment waarop de belangrijkste onderdelen van de fiets van de leerlingen nagekeken worden. Specifieke aandacht gaat uit naar die fietsonderdelen die in directe relatie staan tot de fietsveiligheid: de reflectoren, de verlichting, de bel en de remmen. Een fietscontrolekaart kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Waarom?

Gemiddeld zijn drie op de vier fietsen in onveilige staat en is één op de drie fietsen gevaarlijk. De fietser als zwakke weggebruiker is hierdoor extra in gevaar op de weg. Een degelijk onderhouden en veilige fiets zorgt ervoor dat de fietser goed zichtbaar is in het verkeer én actief kan participeren aan de situatie rondom zich. Een fietscontrole heeft op die manier een sensibiliserende rol.

Hoe?

Een fietscontrole mag niet gezien worden als een eenmalige actie, maar heeft als hoofddoel dat de veiligheid van de fietsen verbeterd. Daarom is het nodig dat er verschillende controles op een schooljaar plaatsvinden (minstens twee). Anders zal de fietscontrole immers zijn effect missen.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) biedt gratis fietscontrolekaarten aan. Je kan deze fietscontrolekaart hier downloaden of aanvragen via de website www.bivv.be. De controlekaart bestaat uit twee luiken: één voor de controleur en één voor de fietseigenaar. Op elk luik staat de lijst met de te controleren fietsonderdelen. Zowel de controleur als de eigenaar weten op die manier wat er eventueel moet verbeteren aan de fiets.

De school kan leerlingen en/of klassen die goed scoren op een fietscontrole belonen met bijvoorbeeld een leuk gadget.

Ideaal gezien worden een of meerdere (aangekondigde) fietscontroles georganiseerd in het begin van het schooljaar en volgt een tweede (eventueel onaangekondigde) fietscontrole in de maand mei.

Er bestaan verschillende types van fietscontroles. De school kan het type zelf kiezen.

A. Indeling naargelang de uitvoerder van de controle

1. Zelf-controle

Elke leerling controleert de eigen fiets. Dit kan tijdens de lessen of op een speciaal daarvoor voorzien lesuur bv. tijdens de les 'technologische opvoeding'.

2. Leerling-controle

Elke leerling controleert de fiets van een klasgenoot. Dit kan tijdens de lessen of op een daarvoor voorzien lesuur bv. de les 'technologische opvoeding'.

3. Leerkrachten-controle

De leerkrachten controleren de fietsen van alle leerlingen. Hoewel dit voor de leerkrachten een redelijk tijdsintensieve methode is, is dit controletype ook heel efficiënt aangezien alle fietsen op eenzelfde afgesproken moment gecontroleerd kunnen worden.

4. Politie-controle

Ook de politie kan fietscontroles uitvoeren bijvoorbeeld aan de schoolpoort in het bijzijn van de leerlingen of in de fietsenstallingen zonder de leerlingen. Neem hiervoor contact op met de Lokale Politie Aalst via veerle.vanranst@pzaalst.be.

B. Indeling naargelang de voorspelbaarheid van de fietscontrole

1. Aangekondigde fietscontroles

De school communiceert deze fietscontroles op voorhand naar de leerlingen en hun ouders via bv. Smartschool, een aankondigingbrief,… Dit is idealiter in het begin van het schooljaar.

  • Voordeel: de school stimuleert op die manier de leerlingen om hun fiets in orde te brengen.
  • Nadeel: leerlingen die hun fiets niet willen laten controleren, kunnen die dag bewust niet met de fiets naar school komen.

Men kan ook een 'aangekondigde controle' doen zonder te specificeren wanneer deze exact valt bv. 'tijdens de tweede week van september'.

2. Onaangekondigde fietscontroles

Deze fietscontroles kondigt de school niet vooraf aan. Dergelijke fietscontroles organiseert men best later op het schooljaar.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 73 27 27.