Het lokaal informatiekruispunt

Het lokaal informatiekruispunt (LIK) vormt de schakel in de verwerking en de verspreiding van informatie, zowel lokaal als bovenlokaal.

Het LIK vervult een brede waaier aan taken, o.a.:

  • het beheer van gerechtelijke en bestuurlijke informatie.
  • de eindcontrole van processen-verbaal, de 'vatting' van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank.
  • de dringende signaleringen van gezochte personen, voorwerpen, voertuigen, nummerplaten,…
  • de analyse van de dagverslagen.

Het LIK in onze zone is samengesteld uit 2 hoofdinspecteurs, 1 inspecteur en 2 administratieve medewerkers.