Buurtwerking en lokaal onthaal

De dienst "buurt & onthaal" wordt in de zone gevormd door 2 hoofdinspecteurs, 10 buurtinspecteurs, 2 vaste onthaalmedewerkers en 1 administratief personeelslid.

De buurtwerking vormt één van de belangrijkste hoekstenen van de basispolitiezorg. De buurtinspecteur is het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

De dienst "Onthaal" fungeert als het eerste aanspreekpunt van de bevolking met de politie. U kan met al uw vragen, aangiften en opmerkingen in 2 onthaalpunten terecht:

Het hoofdcommissariaat in Lede,
Administratief Centrum 2, 9340 Lede