Dienst maatschappelijke zorg

Deze dienst staat in voor o.a. de onderzoeken in het kader van gezinsproblematieken, voert alle gevraagde moraliteitsonderzoeken uit en heeft specifieke taken in het kader van slachtofferbejegening. Deze dienst onderhoudt bovendien contacten met hulp-verlenende instanties en neemt deel aan talrijke overlegstructuren.

Deze dienst staat in voor o.a. de onderzoeken in het kader van gezinsproblematieken, voert alle gevraagde moraliteitsonderzoeken uit en heeft specifieke taken in het kader van slachtofferbejegening. Deze dienst onderhoudt bovendien contacten met hulp-verlenende instanties en neemt deel aan talrijke overlegstructuren.