Lokale recherchedienst

De lokale recherche bestaat uit 8 personeelsleden: 3 hoofdinspecteurs en 5 inspecteurs. Hun opdracht bestaat uit het voeren van gerechtelijke opsporingen en onderzoeken, die een grondige kennis in bepaalde domeinen of een inzet van een zekere duur vergen omwille van de omvang van het onderzoek.

Deze activiteiten worden meestal volbracht in opdracht van een onderzoeksrechter en/of de procureur des Konings. Ook start deze dienst op eigen initiatief de nodige opsporingsonderzoeken op, met als doel het noodzakelijke bewijsmateriaal te verzamelen om de daders te identificeren.

Om aan al deze verwachtingen te kunnen voldoen is er een permanente beschikbaarheid van de lokale recherche. De klok rond is er een permanentieploeg om steun te verlenen aan andere diensten van het korps.

De leden van de recherche werken in principe steeds in burgerkledij, waardoor ze eerder "onherkenbaar" zijn. Ze zijn wel gewapend en dragen bij acties een rode armband om zich te identificeren.