Samenstelling korps

Het korps wordt ingedeeld in 4 directies:

  • Directie operaties, bestaande uit de dienst interventie- en projectwerking en de dienst verkeer & mobiliteit;
  • Directie gebiedsgebonden politiezorg, bestaande uit de dienst buurtwerking en onthaal en de dienst maatschappelijke zorg;
  • Directie operationele steun, bestaande uit de lokale recherchedienst en het lokaal informatiekruispunt en de dienst informatica;
  • Directie niet-operationele steun, bestaande uit de het politie- en personeelssecretariaat, de dienst financieel beheer en de dienst logistiek beheer.