Verkeersdienst

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basis-functionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersin-breuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basisfunctionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.

Deze opdrachten worden geconcretiseerd door: