Verkeersdienst

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basis-functionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersin-breuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basis-functionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersin-breuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.