Verkeersdienst

Sinds het KB 16 oktober 2009 is "verkeer" eveneens een afzonderlijke basisfunctionaliteit van de lokale politie. Het betreft die verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone.

Deze opdrachten worden geconcretiseerd door:

  • het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels;
  • de verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit;
  • het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.

Als politiedienst hebben wij een bijzondere rol en verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, preventief waar mogelijk, repressief waar het moet.

De minimumnorm die aan de functie "verkeer" besteed moet worden, bedraagt 8% van de totale werkcapaciteit van de politiezone.

In de politiezone Erpe-Mere/Lede bestaat de verkeersdienst uit 1 hoofdinspecteur die instaat voor de dagelijkse coördinatie van de dienst. Hij wordt bijgestaan door 5 politie-inspecteurs en 1 agent van politie.

Enkele medewerkers kunnen ook ingezet worden als motorrijder. Onze politiezone beschikt over 3 politiemotors.