Zonaal veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) vermeldt de strategische doelstellingen voor ons politiekorps voor een periode van 4 jaar. Het is hét document waarin staat op welke manier de politiezone een bijdrage kan leveren aan de integrale en geïntegreerde veiligheid in ons land. De Lokale Politie van Ninove is slechts één schakel uit de veiligheidsketen.

Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) speelt eveneens een belangrijke rol voor het ZVP voor zover de prioritaire fenomenen voorkomen binnen de omschrijving van de politiezone. Een samenwerking tussen beide politieniveaus is onontbeerlijk om de veiligheid en leefbaarheid in België te verhogen als geïntegreerde politie, een bevoorrechte partner in het veiligheidsgebeuren.

In de bijlage vindt u het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.